Hizmet şartları

MADDE 1 - SÖZLEŞMENIN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme aşağıdaki şartlar altında verilmiştir: www.adamofur.com; (bundan böyle WEB SİtESİ olarak anılacaktır) 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile ürün ve hizmetlerin internet sitesi üzerinden satışına ve ürünlerin teslimat adresine teslimine ilişkin Mesafe Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini belirler. .

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve mal ve hizmet satışına ilişkin mal veya hizmetler ile bilme hakkının "geri çekilmesi" ile ilgili tüm bilgiler, bu bilgiler elektronik ortamda teyit edilir ve daha sonra sözleşmenin sunduğu mal veya hizmetler bu sözleşme hükümlerince kabul edilir ve beyan edilir. www.adamofur.com günü, ödeme sayfasındaki ön bilgi ve faturalama bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3. SATICI BİlGİLerİ

Başlık: Adamo Deri San. Tic. A.Ş.

Gökalp Mah. 73. Sk. No: 5 Zeytinburnu İstanbul Türkiye

Telefon: (+ 90) 533 961 7060

E-posta: shop@adamofur.com

1.4. ALICI BİlGİLerİ Ad Soyad / Unvan:

Teslimat adresi :

:

E-posta:

adresi:

2 - SÖZLEŞME Tarİhİ

2.1. Sözleşme, Yüklenicinin web sitesindeki siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca akdedilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil satış tutarı ve bilgi miktarı aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan sonra PRODUCT olarak anılacaktır.

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERIN TESLİMİ

4.1. Ürün, WEB SİtESİnde ALICI tarafından belirtilen teslimat adresine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa, iyi durumda fatura ile birlikte teslim edilecek ve fatura ile birlikte en geç 30 gün içinde teslim edilecektir. Zorunlu durumlarda daha uzun olabilir.

4.2. ÜRÜN ALICI dışında başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecekse SATICI, kişi/kuruluşun teslimini kabul etmemekten sorumlu tutulamaz.

4.3. ALICI, ürünü alındığı anda kontrol etmekten ve üründeki kargonun neden olduğu bir sorunu görmekten, ÜRÜNÜ kabul etmemekten ve KARGO şirketi görevlisinden resmi kayıt almaktan sorumludur. Aksi takdirde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 - ÖDEME YÖNTEMİ

5.1. ALICI taksit ödemelerini sadece Banka'ya ait kredi kartları ile iletir, alıcı bankadaki temerrüt faizine ilişkin faiz oranlarını teyit edecektir.. Bankalar ve kredi kartı, taksit kartı gibi finansman kuruluşları tarafından sağlanan ödeme/taksit ödeme imkanları söz konusu kurum tarafından doğrudan sağlanan bir kredi ve/veya taksit ödeme imkanıdır; Bu çerçevede gerçekleştirilen ve SATıCının fiyatı tamamen tahsil ettiği ürün satışları, işbu Sözleşmenin tarafları için taksitli satış olarak sayılmaz. Kanunen taksitle satıldığı kabul edilen hallerde SATICI'nın yasal hakları (sözleşmeyi feshetme hakkı ve/veya taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde kalan borcun temerrüt faizi ile birlikte ödenmesi dahil) mevcuttur ve saklıdır. ALICI'nın temerrüde düşmesi durumunda, aylık %5 temerrüt faizi uygulanır.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, web sitesinde gösterilen ürünlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemi ve teslimatı hakkında okunduğunu ve bilgilendirildiğini kabul eder ve elektronik ortamda satış için onay sağlar.

6.2. ALICI; Bu sözleşme elektronik ortamda onaylanarak, mesafeli sözleşmeler yapılmadan önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilecek adres, sipariş edilen ürünlerin temel özelliklerinin, vergiler dahil ürünlerin fiyatının, ödeme ve teslimat bilgilerinin doğru ve tamamen elde edildiğini teyit eder.

6.3. SATICI, sözleşmeye konu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile eksiksiz olarak teslimilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeye dayalı performans yükümlülüğünün sona ermesinden önce ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, siparişe konu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmezse, sözleşmenin sona ermesinden önce sözleşmeden doğan performans yükümlülüğünü tüketiciye bildirir ve ALICIya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik eder.

6.6. Sözleşmenin ürününün teslimi için bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIya teslim edilmesi ve bedelin ALICI tarafından tercih edilen ödeme şeklinde ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle, ürün bedelinin banka kayıtlarında ödenmemesi veya iptal edilmesi halinde, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.


6.7. Ürünün tesliminden sonra herhangi bir nedenle işlemin yapıldığı Banka/finansman kuruluşu SATICIYA ÜRÜN bedelini ödemezse, ÜRÜN ALICI tarafından ALICIDAN en geç 3 gün içinde SATICIYA iade edilir. Ürün fiyatının takibi de dahil olmak üzere SATICI'nın diğer tüm sözleşme ve yasal hakları her halükarda saklıdır.

6.8. Ürün olağanüstü durumlar (hava durumu, deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle 30 gün içinde teslim edilemezse ve gecikme 10 günü aşarsa, SATICI alıcıyı teslimat hakkında bilgilendirir. Bu durumda, ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya forcemajor'un sonuna kadar bekleyebilir. Ürün bedelinin sipariş iptalinde tahsil edilmesi halinde, iptalden sonraki 10 gün içinde ALICI'ya iade edilecektir. Kredi kartı ödemesi de kredi kartına iade edilir.

MADDE 7 - ÇEKİlME HAKKI

7.1. SATICI, alıcıyı, herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeden ve mal almak için herhangi bir neden sorgulamadan veya sözleşmenin imza tarihinden itibaren yedi gün içinde, mal veya hizmetleri reddederek, SATICIya veya ürün sağlayıcıya cayma bildirimi tarihinden itibaren sözleşmeden cayma hakkına sahiptir

7.2 taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması durumunda, orijinal teslim makbuzunun ve orijinal faturanın teslimi üçüncü tarafa veya ALICIya iade edilmelidir. Ürünün gelişini takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilecektir. Kredi kartı ödemesi de kredi kartına iade edilir.

7.3. Vergi mevzuatına göre orijinal fatura gönderilmez, KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün nakliye ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

7.4. ALICI, ALICI'nın özel istek ve taleplerine uygun olarak üretilen veya değiştirilmiş veya bireye eklenmiş veya kalitesine uygun olarak iade edilemeyen veya son kullanma tarihini aşması muhtemel ÜRÜN söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 8 - MAHKEME ANLAŞMASI VE YARGı YETKISI

8.1. SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil), bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların çözümünde kesin kanıtlar oluşturur; Alici ve SATICI uzlaşmasında Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerini aşan davalarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından beyan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

8.2. ALICI, bu Sözleşmenin ayrılmaz kısmını oluşturan Sipariş Formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu ve tüm satış şart ve koşullarını ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, gözden geçirdiğini ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.